THÔNG BÁO - PHÁT HÀNH SÁCH THAM KHẢO LỚP 2, 6 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

THÔNG BÁO - PHÁT HÀNH SÁCH THAM KHẢO LỚP 2, 6 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Hệ thống GD Group xin trân trọng giới thiệu đến Quý thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh bộ sách tham khảo lớp 2, lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được phát hành từ năm học 2021 – 2022.

Bộ sách tham khảo lớp 2, lớp 6 được biên soạn với mục tiêu phát triển năng lực và phát triển kỹ năng của học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tham gia biên soạn bộ sách là đội ngũ tác giả uy tín và giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và biên soạn như: PGS.TS. Đinh Minh Quang, Tiến sĩ Huỳnh Thái Lộc, TS. Lê Ngọc Hóa, TS. Đào Duy Tùng, TS. Lê Văn Nhương; Th.S Hà Thanh Hải, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phúc, TS. Tạ Xuân Phương, TS. Nguyễn Tiến Ngọ, TS. Lý Thị Thanh Trúc, TS. Nguyễn Đức Hạnh,….

Bộ sách tham khảo được phát hành đáp ứng được các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức thông qua các bài luyện tập, khắc sâu kiến thức và biết vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống. Hỗ trợ phụ huynh trong việc rèn luyện con em phát triển kiến thức và kỹ năng của môn học.

BỘ SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 2

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO LỚP 2: 

 

BỘ SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 6

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO LỚP 6:

← Bài trước