Bàn cờ, quân cờ

Mô tả

Kích thước bàn cờ 42 x 42cm được làm bằng nhựa, gồm 34 có quân cờ bằng nhựa kích thước: Vua: Cao 8cm, đế 2.5 cm; Binh: Cao 3.3 cm đế 2cm
( theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT )

Sản phẩm liên quan

 Bảng nhóm  Bảng nhóm
Liên hệ

Bảng nhóm

Liên hệ

 Bảng pha màu (Palet) gỗ  Bảng pha màu (Palet) gỗ
Liên hệ
 Bảng pha màu (Palet) nhựa  Bảng pha màu (Palet) nhựa
Liên hệ
 Bảng tên chữ cái tiếng Việt  Bảng tên chữ cái tiếng Việt
Liên hệ
 Biển lật số  Biển lật số
Liên hệ
 Bộ các video /Clip  Bộ các video /Clip
Liên hệ
 Bộ chai và ca 1 lít  Bộ chai và ca 1 lít
Liên hệ
 Bộ chữ dạy tập viết  Bộ chữ dạy tập viết
Liên hệ
 Bàn cờ, quân cờ