BIẾN THẾ NGUỒN

Mô tả

Điện áp vào xoay chiều 220V- 50Hz; 
Điện áp đầu ra: Một chiều và Xoay chiều, điện áp điều chỉnh được từ 3 đến 24 V.
Bộ nguồn điện phải có các thiết bị bảo vệ, đảm bảo an toàn cho HS trong quá trình làm thí nghiệm.

 BIẾN THẾ NGUỒN