Bồi dưỡng và nâng cao Khoa học Tự nhiên 6: NĂNG LƯỢNG. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (Tập 1)

SKU:STK140
65,000₫

Mô tả

Tác giả:  Thạc sĩ Nguyễn Minh Tình -Thạc sĩ Huỳnh Thanh Tâm

Năm XB: 2021

NXB: NXB Thanh Niên
 Bồi dưỡng và nâng cao Khoa học Tự nhiên 6: NĂNG LƯỢNG. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (Tập 1)