Bộ mẫu chữ cái viết hoa

Mô tả

Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu (Dùng cho lớp 1,2). Trong đó:
29 tờ in các chữ cái tiếng Việt (một mặt in chữ cái viết thường, một mặt in chữ cái viết hoa kiểu 1);
- 5 tờ in chữ số kiểu 1 (gồm 10 chữ số từ 0 đến 9, in ở hai mặt);
- 5 tờ một mặt in chữ cái viết hoa kiểu 2, một mặt in chữ số kiểu 2.
Kích thước: (210x290)mm

Sản phẩm liên quan

 Bàn cờ, quân cờ  Bàn cờ, quân cờ
Liên hệ
 Bảng nhóm  Bảng nhóm
Liên hệ

Bảng nhóm

Liên hệ

 Bảng pha màu (Palet) gỗ  Bảng pha màu (Palet) gỗ
Liên hệ
 Bảng pha màu (Palet) nhựa  Bảng pha màu (Palet) nhựa
Liên hệ
 Bảng tên chữ cái tiếng Việt  Bảng tên chữ cái tiếng Việt
Liên hệ
 Biển lật số  Biển lật số
Liên hệ
 Bộ các video /Clip  Bộ các video /Clip
Liên hệ
 Bộ chai và ca 1 lít  Bộ chai và ca 1 lít
Liên hệ
 Bộ chữ dạy tập viết  Bộ chữ dạy tập viết
Liên hệ
 Bộ mẫu chữ cái viết hoa
 Bộ mẫu chữ cái viết hoa
 Bộ mẫu chữ cái viết hoa
 Bộ mẫu chữ cái viết hoa
 Bộ mẫu chữ cái viết hoa
 Bộ mẫu chữ cái viết hoa
 Bộ mẫu chữ cái viết hoa
 Bộ mẫu chữ cái viết hoa