Bộ mẫu chữ viết

Mô tả

a) Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Trong đó:
- 4 tờ in bảng chữ cái viết thường, dấu thanh và chữ số;
- 4 tờ in bảng chữ cái viết hoa.
b) Mẫu chữ cái viết thường và chữ cái viết hoa đều được thể hiện ở 4 dạng: Chữ viết đứng, nét đều; chữ viết đứng, nét thanh, nét đậm; chữ viết nghiêng (15°), nét đều; chữ viết nghiêng, nét thanh, nét đậm.
Kích thước: (540x790)mm

Sản phẩm liên quan

 Bàn cờ, quân cờ  Bàn cờ, quân cờ
Liên hệ
 Bảng nhóm  Bảng nhóm
Liên hệ

Bảng nhóm

Liên hệ

 Bảng pha màu (Palet) gỗ  Bảng pha màu (Palet) gỗ
Liên hệ
 Bảng pha màu (Palet) nhựa  Bảng pha màu (Palet) nhựa
Liên hệ
 Bảng tên chữ cái tiếng Việt  Bảng tên chữ cái tiếng Việt
Liên hệ
 Biển lật số  Biển lật số
Liên hệ
 Bộ các video /Clip  Bộ các video /Clip
Liên hệ
 Bộ chai và ca 1 lít  Bộ chai và ca 1 lít
Liên hệ
 Bộ chữ dạy tập viết  Bộ chữ dạy tập viết
Liên hệ
 Bộ mẫu chữ viết
 Bộ mẫu chữ viết
 Bộ mẫu chữ viết
 Bộ mẫu chữ viết
 Bộ mẫu chữ viết
 Bộ mẫu chữ viết
 Bộ mẫu chữ viết
 Bộ mẫu chữ viết