BỘ PHẦN MỀM LET'S TALK ENGHLISH

Mô tả

Bộ phần mềm Let's Talk English A1, A2, B1, B2

Nhãn mác: Robotel

Mã hiệu: Let's Talk English

Xuất xứ: Canada

Bản quyền: Vĩnh viễn

Năm sản xuất: 2021

Bộ học liệu tiếng anh bao gồm bài tập bài giảng được biên soạn bởi giảng viên của Tập Đoàn ROBOTEL CANADA theo tiêu chuẩn ngôn ngữ quốc tế CEFR4 cấp độ A1, A2, B1 và B2

* Sản phẩm được sản xuất và lắp đặt theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông,
Lựa chọn 1 Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 BỘ PHẦN MỀM LET'S TALK ENGHLISH