Bộ thực hành Toán lớp 2

Hết hàng

Mô tả

Bộ thực hành Toán Lớp 2 bao gồm 

1. Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số 

a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm, dày 0.5mm; 

b) 20 que tính dài 100mm, tiết diện ngang 3mm; 

c) 10 thẻ in hình bó chục que tính gồm 10 que tính gắn liền nhau, mỗi que tính có kích thước (100x3)mm, dày 0.4mm; 

d) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm, dày 0.4mm; 

e) 10 thanh chục khối lập phương (thanh chục khối lập phương là một tấm nhựa hình chữ nhật kích thước (30x164)mm, bo tròn 4 góc, dày 0.4mm, vẽ mô hình 3D của 10 khối lập phương được xếp thành một cột); 

f) 10 bảng trăm (bảng trăm là một tấm nhựa hình vuông kích thước (164x167)mm, bo tròn 4 góc, dày 0.4mm, vẽ mô hình 3D của 100 khối lập phương được xếp thành 10 hàng, mỗi hàng gồm 10 hình lập phương);

g) 10 thẻ khối 1.000 (thẻ khối 1.000 là một tấm nhựa hình vuông kích thước (175x200)mm, bo tròn 4 góc, dày 0.4mm vẽ mô hình 3D của 1000 khối lập phương, mỗi khối lập phương có kích thước (15x15x15)mm), tạo thành một mô hình 3D của khối lập phương có kích thước (150x150x150)mm; 

h) Thước đo 20cm; i) Đồng hồ dành cho học sinh; 

2. Bộ thiết bị dạy phép tính 

a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, chia); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm, dày 0.5mm; 

b) 10 thẻ mỗi thẻ 2 chấm tròn, 10 thẻ mỗi thẻ 5 chấm tròn, đường kính mỗi chấm tròn trong thẻ 15mm, kích thước (50x50)mm, dày 0.4mm; 

c) Túi 16 ngăn kích thước (230x150)mm chứa các thẻ số, thẻ dấu phép tính và thẻ dấu so sánh; 

d) Túi 6 ngăn kích thước (155x120)mm chứa các thẻ chấm tròn; Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. 

- Bộ sản phẩm có bổ sung thêm bảng tranh cài (175x250)mm, dày 4.5mm, khe cài thẻ 2mm. 

- Tất cả chi tiết được để trong hộp nhựa dẻo, kích thước (255x180x20)mm. 

- Được cấp tài khoản truy cập kho học liệu video hướng dẫn sử dụng thiết bị thực hành, thí nghiệm các môn học. Sản phẩm được sản xuất theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng BGDĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học. 

- Xuất xứ: Việt Nam - Hãng sản xuất: Song Phương. 

- Đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, QCVN 3: 2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011.

Sản phẩm liên quan

 Bộ thực hành Toán lớp 3  Bộ thực hành Toán lớp 3
Liên hệ
 Bộ thực hành Toán lớp 2