Bộ thực hành Toán lớp 3

Hết hàng

Mô tả

Bộ thực hành Toán Lớp 3 bao gồm: 

1. Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số: 

a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm, dày 0.5mm; 

b) 20 que tính dài 100mm, tiết diện ngang 3mm; 

c) 10 thẻ in hình bó chục que tính gồm 10 que tính gắn liền nhau, mỗi que tính có kích thước (100x3)mm, dày 0.4mm; 

d) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm, dày 0.5mm; 

e) 10 thanh 10.000 (thanh 10.000 là một tấm nhựa hình chữ nhật kích thước (30x164)mm, bo tròn 4 góc, dày 0.4mm, vẽ mô hình 3D của 10 thẻ 1.000 chồng khít lên nhau); 

f) 01 thẻ ghi số 100.000 hình chữ nhật có kích thước (60x90)mm, dày 0.5mm. 

g) Bảng cài thẻ (175x250)mm, dày 4.5mm, khe cài thẻ 2mm. 

i) Thước đo 20cm; 

k) Đồng hồ dành cho học sinh; 

2. Bộ thiết bị dạy phép tính: 

a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, chia); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm, dày 0.5mm; 

b) 10 thẻ mỗi thẻ 2 chấm tròn, 10 thẻ mỗi thẻ 5 chấm tròn, đường kính mỗi chấm tròn trong thẻ 15mm, kích thước (50x50)mm, dày 0.4mm; 

c) Túi 16 ngăn kích thước (230x150)mm chứa các thẻ số, thẻ dấu phép tính và thẻ dấu so sánh; 

d) Túi 6 ngăn kích thước (155x120)mm chứa các thẻ chấm tròn; 

e) Hộp đựng kích thước (255x180)mm, cao 20mm Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. 

- Bộ sản phẩm có bổ sung thêm bảng tranh cài kích thước (175x250)mm, dày 4.5mm, khe cài rộng 2mm; 

- Tất cả chi tiết được để trong hộp nhựa dẻo, kích thước (255x180x20)mm. 

- Sản phẩm được sản xuất theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng BGDĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Song Phương. 

- Đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, QCVN 3: 2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011.

Sản phẩm liên quan

 Bộ thực hành Toán lớp 2  Bộ thực hành Toán lớp 2
Liên hệ
 Bộ thực hành Toán lớp 3