BỘ TRANH THỂ HIỆN MÔ PHỎNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG DÂN

Mô tả

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ - GIÁO DỤC

 SONG PHƯƠNG

Số 86 Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Số điện thoại: 02926 297 297

Website: www.songphuongtt.com     Email:congtygiaoduc.songphuong@gmail.com

 

BỘ TRANH THỂ HIỆN MÔ PHỎNG MỐI QUAN HỆ GIỮA

NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG DÂN

 

(Sản xuất theo Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 về

danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 của Bộ giáo dục – Đào tạo )

Gồm 1 thẻ:Giúp học sinh nhận biết được các điều kiện để trở thành công dân nước Việt Nam và nhận diện được mối quan hệ giữa nhà nước và công dân

Sản phẩm liên quan

 Access Point Access Point
Liên hệ

Access Point

Liên hệ

 Acid acetic 45% Acid acetic 45%
Liên hệ
 Áo choàng Áo choàng
Liên hệ

Áo choàng

Liên hệ

 Atlat địa lí Việt Nam Atlat địa lí Việt Nam
Liên hệ
 Bàn cờ, quân cờ Bàn cờ, quân cờ
Liên hệ
 Bàn và quân cờ treo tường Bàn và quân cờ treo tường
Liên hệ
 Bàn, lưới bóng bàn Bàn, lưới bóng bàn
Liên hệ
 Bảng pha màu (Palet) gỗ Bảng pha màu (Palet) gỗ
Liên hệ
 Bể kính Bể kính
Liên hệ

Bể kính

Liên hệ

 BỘ TRANH THỂ HIỆN MÔ PHỎNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG DÂN
 BỘ TRANH THỂ HIỆN MÔ PHỎNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG DÂN