Bộ tranh: Tự giác làm việc của mình

Mô tả

Bộ tranh thực hành gồm 7 tờ; kích thước (148x210)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Minh họa hành vi đúng và hành vi chưa đúng:
- Tự gấp quần áo.
- Tự giác học bài ở nhà
- Không tự giác học bài
- Tự chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập đi học
- Hăng hái phát biểu
- Nói chuyện riêng trong giờ học
- Vệ sinh lớp học

Sản phẩm liên quan

 Bảng nhóm  Bảng nhóm
Liên hệ

Bảng nhóm

Liên hệ

 Bảng phụ  Bảng phụ
Liên hệ

Bảng phụ

Liên hệ

 Bảng vẽ học nhóm  Bảng vẽ học nhóm
Liên hệ
 Bộ chữ dạy tập viết  Bộ chữ dạy tập viết
Liên hệ
 Bộ mẫu chữ viết lớp 1  Bộ mẫu chữ viết lớp 1
Liên hệ
 Bộ sa bàn giáo dục giao thông  Bộ sa bàn giáo dục giao thông
Liên hệ
 Bộ tranh: Tự giác làm việc của mình