BÓNG NHỎ

Mô tả

Kích thước : 8 cm

Nguyên liệu: Nhựa nguyên sinh, bóng dầy, siêu bền,nhựa dẻo SX tại Việt Nam, sản phẩm đã đựoc chứng nhận đảm bảo an toàn chất lượng tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.

* Sản phẩm Theo 01/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non

Sản phẩm liên quan

 BÓNG TO  BÓNG TO
Liên hệ

BÓNG TO

Liên hệ

 BÚP BÊ BÉ GÁI  BÚP BÊ BÉ GÁI
Liên hệ
 BÚP BÊ BÉ TRAI  BÚP BÊ BÉ TRAI
Liên hệ
 XẮC XÔ  XẮC XÔ
Liên hệ

XẮC XÔ

Liên hệ

 BÓNG NHỎ