ĐỊA LÍ 10: HỌC TẬP ĐỊA LÍ QUA CHUYỆN KỂ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

Hết hàng

Mô tả

TÁC GIẢ: Nguyễn Thị Ngọc Phúc

NĂM XB: 2023

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

Thông qua từng câu chuyện hoặc chuỗi câu chuyện, người đọc sẽ cùng tham gia phân tích thông qua hệ thống câu hỏi dẫn dắt, từ đó rút ra những kiến thức có liên quan - tìm ra mối liên hệ giữa lí thuyết – thực tế, cảm nhận về sự gần gũi, thiết thực của môn Địa lí.
Bộ sách trân trọng giới thiệu 3 chủ điểm chuyện kể trong lần xuất bản này:
- Chuyện kể liên quan đến hệ quả chuyển động của Trái Đất
- Chuyện kể liên quan đến các thành phần tự nhiên
- Chuyện kể liên quan đến các hoạt động sản xuất

 ĐỊA LÍ 10: HỌC TẬP ĐỊA LÍ QUA CHUYỆN KỂ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT