HÓA HỌC 10: NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ

Hết hàng

Mô tả

TÁC GIẢ: Nguyễn Văn Kiệt - Bùi Trương Quyết Thắng

NĂM XB: 2023

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

Hóa học 10 cung cấp kiến thức đại cương làm nền tảng vững chắc cho các em học tiếp kiến thức hóa học ở những năm học tiếp theo. Các em được học về cấu tạo nguyên tử, cấu trúc lớp vỏ electron và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, mối liên hệ giữa cấu trúc hình electron với vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn cũng như một số quy luật biến đổi của chúng. Học tốt Hóa học 10 sẽ làm các em tự tin hơn và yêu thích hơn với môn khoa học tự nhiên gắn liên với thực tiễn này.

Quyển sách “Những điều thú vị về nguyên tử, phân tử” được biên soạn theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Sách phù hợp với học sinh học các bộ sách giáo khoa mới hiện nay. Mỗi chủ đề có ba phần: Tóm tắt lý thuyết trọng tâm; Câu hỏi và Bài tập điển hình có lời giải; Câu hỏi và Bài tập luyện tập. Ngoài ra, cuối mỗi chủ đề còn có một số đề luyện tập giúp các em tự kiểm tra, đánh giá lại quá trình tự học của bản thân.

Sản phẩm liên quan

 HÓA HỌC 10: NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ