Methylen blue

Mô tả

CÔNG DỤNG:

- Chất chỉ thị sử dụng trong phân tích

THÔNG TIN:

1. Thông tin sản phẩm:

- Công thức tổng quát: C₁₆H₁₈ClN₃S . H₂O

- Khối lượng Mol: 319.86 g/mol (khan)

2. Thông tin tính chất vật lý

- Nhiệt độ nóng chảy: 180 °C (phân hủy)

- Giá trị pH: 3 (10 g/l, H₂O, 20 °C)

- Độ hòa tan: 50 g/l

- Nhiệt độ bảo quản: Trữ ở nhiệt độ +5°C đến +30°C.

Sản phẩm liên quan

 Access Point  Access Point
Liên hệ

Access Point

Liên hệ

 Acid acetic 45%  Acid acetic 45%
Liên hệ
 Áo choàng  Áo choàng
Liên hệ

Áo choàng

Liên hệ

 Atlat địa lí Việt Nam  Atlat địa lí Việt Nam
Liên hệ
 Bàn cờ, quân cờ  Bàn cờ, quân cờ
Liên hệ
 Bàn và quân cờ treo tường  Bàn và quân cờ treo tường
Liên hệ
 Bàn, lưới bóng bàn  Bàn, lưới bóng bàn
Liên hệ
 Bảng pha màu (Palet) gỗ  Bảng pha màu (Palet) gỗ
Liên hệ
 Bể kính  Bể kính
Liên hệ

Bể kính

Liên hệ

 Methylen blue