Môn Hóa học lớp 10

Mô tả

Bộ học liệu điện tử cấp THPT được xây dựng theo chương trình giáo dục 2018, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra,) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng.

Sản phẩm liên quan

 Môn Công nghệ lớp 7  Môn Công nghệ lớp 7
Liên hệ
 Môn Đạo đức lớp 3  Môn Đạo đức lớp 3
Liên hệ
 Môn Địa lí lớp 10  Môn Địa lí lớp 10
Liên hệ
 Môn Giáo dục công dân lớp 7  Môn Giáo dục công dân lớp 7
Liên hệ
 Môn Hoạt động trãi nghiệm lớp 3  Môn Hoạt động trãi nghiệm lớp 3
Liên hệ
 Môn Hoạt động trãi nghiệm lớp 7  Môn Hoạt động trãi nghiệm lớp 7
Liên hệ
 Môn Khoa học tự nhiên lớp 7  Môn Khoa học tự nhiên lớp 7
Liên hệ
 Môn Lịch sử lớp 10  Môn Lịch sử lớp 10
Liên hệ
 Môn Ngoại ngữ lớp 10  Môn Ngoại ngữ lớp 10
Liên hệ
 Môn Hóa học lớp 10