PHÒNG LAB LỰA CHỌN 2 - HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM CHO GIÁO VIÊN

Tiêu đề:

Mô tả

ASUS ALL-IN-ONE V161GART-BD059:

Kích thước màn hình: 15.6 inch

Màn hình cảm ứng.

Bảo hành: 12 tháng

Máy tính giáo viên giảng dạy tại lớp học, cài đặt hệ thống và phần mềm

Bộ điều khiển trung tâm giáo viên INNO LAB V3.15T

Nhãn mác: INNO LAB

Mã hiệu: V3.15T

Lắp ráp tại Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Bộ điều khiển trung tâm của giáo viên; kết nối với bộ thiết bị học sinh

Bộ tai nghe và Microphone chuyên dụng INNO Lab V3.15H

Nhãn mác: INNO LAB

Mã hiệu: V3,15H

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Năm sản xuất: 2021

Giáo viên nói chuyện với cả lớp hoặc từng em học sinh

* Sản phẩm được sản xuất và lắp đặt theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông,
Lựa chọn 1 Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 PHÒNG LAB LỰA CHỌN 2 - HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM CHO GIÁO VIÊN
 PHÒNG LAB LỰA CHỌN 2 - HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM CHO GIÁO VIÊN
 PHÒNG LAB LỰA CHỌN 2 - HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM CHO GIÁO VIÊN