SẮT & GG - 1 BÀN 2 CHỖ NGỒI VÀ 2 GHẾ

Kích thước:

Mô tả

1. Cỡ số 1 - Mã số I/ 100-109

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng: 26x26x23 cmMặt ghế, lưng tựa bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa.

 • Bàn: Chiều cao,sâu rộng:45x45x120 cm, hiệu số  chiều cao bàn ghế 19cm. Mặt bàn, ngăn bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép hộp 20x40, vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa.

2. Cỡ số II - Mã số II/110-119

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng: 28x27x25 cm. Mặt ghế, lưng tựa bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa.

 • Bàn: Chiều cao,sâu,rộng :48x45x120 cm, hiệu số chiều cao bàn ghế 20cm. Mặt bàn, ngăn bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép hộp 20x40, vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa.

3. Cỡ số III - Mã số III/ 120-129

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng :30x29x27 cm. Mặt ghế, lưng tựa bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa.

 • Bàn: Bàn: Chiều cao,sâu,rộng :51x45x120 cm, hiệu số chiều cao bàn ghế 21cm. Mặt bàn, ngăn bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép vuông 25, vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa.

4. Cỡ số IV - Mã số IV/ 130-144

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng :34x33x31 cm. Mặt ghế, lưng tựa bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa.

 • Bàn:  Chiều cao,sâu,rộng :57x50x120 cm, hiệu số chiều cao bàn ghế 23cm, hiệu số chiều cao bàn ghế 23cm. Mặt bàn, ngăn bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép vuông 25, vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa.

5. Cỡ số V - Mã số V/145-159

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng :37x36x34 cm. Mặt ghế, lưng tựa bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa.

 • Bàn: Chiều cao,sâu,rộng :63x50x60 cm, hiệu số chiều cao bàn ghế 26cm. Mặt bàn, ngăn bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép vuông 25, vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa.

6. Cỡ số VI - Mã số VI/160-175

 • Ghế: Chiều cao,sâu,rộng :41x40x36 cm. Mặt ghế, lưng tựa bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa.

 • Bàn: Chiều cao,sâu,rộng :69x50x60 cm, hiệu số chiều cao bàn ghế 28cm. Mặt bàn, ngăn bằng gỗ ghép dày 17mm, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bằng thép vuông 25, vuông 20 dày 1.2mm, được sơn tĩnh điện. Tiếp xúc với sàn bằng các nút nhựa. 

* Sản phẩm Bàn ghế theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học công nghệ và Bộ y tế ban hành.

Sản phẩm liên quan

 SẮT & GG - 1 BÀN 2 CHỖ NGỒI VÀ 2 GHẾ