THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM LÝ

Tiêu đề:

Mô tả

DANH MỤC THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

ĐVT

Cân Roberval 200gr + hộp quả cân

_ Đế cân bằng nhựa, đòn cân bằng thép mạ Crom. Bộ quả cân bằng thép mạ Crom .

bộ

Bộ thí nghiệm dãn nở khối và bộ thí nghiệm dãn nở dài

_ Đế bằng gang đúc có kích thước dài 23 ngang 5,5cm có giá đỡ thanh dãn nở, đĩa đựng cồn bằng nhôm và có nắp đậy, thanh dãn nở dài bằng thau có ren răng 1 đầu.

bộ

_ Khối dãn nở bằng kim loại nhôm . Gồm1 khối cầu bằng thép không rĩ và 1 vòng bằng sắt sơn, hệ thống được cách nhiệt tốt.

Bộ thí nghiệm Điện lớp 7 (GV)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

Bộ dụng cụ Vật lý lớp 8 (GV)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

bộ

DM Lý 9 (GV)

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành


bộ

 
* Sản phẩmTheo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM LÝ
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM LÝ
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM LÝ