TIẾNG ANH 7: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU 7

Hết hàng

Mô tả

TÁC GIẢ: ThS. Huỳnh Văn Lý, Nguyễn Hồng Loan

NĂM XB: 2023

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

Quyển sách Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh 7 nhằm giúp quý thầy, cô có thêm tư liệu giảng dạy và các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập, hệ thống nhanh kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng làm bài tập, chuẩn bị cho các kì kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì.
Quyển sách gồm các bài tập nhằm nâng cao kĩ năng đọc hiểu xoay quanh các chủ đề, chủ điểm của chương trình tiếng Anh lớp 7.
Bên cạnh đó, chúng tôi giới thiệu thêm một số bài tập vận dụng để giúp các em tự rèn luyện, làm quen với dạng đề thi.
Cuối sách là đáp án và hướng dẫn giải.

Sản phẩm liên quan

 TIẾNG ANH 7: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU 7