TIẾNG VIỆT 10: MẠCH KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT 10 - THỰC HÀNH VIẾT VĂN BẢN

Hết hàng

Mô tả

TÁC GIẢ: TS. Đào Duy Tùng

NĂM XB: 2023

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

Mạch kiến thức tiếng Việt 10 gồm 2 quyển, được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Mạch kiến thức tiếng Việt 10: Thực hành tiếng Việt gồm các nội dung chính:
- Kiến thức cần nhớ. Phần này trình bày hệ thống tri thức căn bản, trọng tâm, kèm ngữ liệu thực tế, giúp học sinh dễ nắm bắt kiến thức.
- Hệ thống câu hỏi, bài tập. Phần này được thiết kế từ mức độ dễ đến khó, với nhiều dạng bài tập khác nhau, giúp học sinh thực hành và củng cố kiến thức đã học.
- Gợi ý đáp án. Phần này để học sinh đối chiếu với bài làm của mình, hoặc phụ huynh có thể dùng để hướng dẫn các em học tại nhà.
Mạch kiến thức tiếng Việt 10: Thực hành viết văn bản gồm 3 phần:
- Phần 1: Tri thức về kiểu bài. Phần này cung cấp cho học sinh nội dung lí thuyết trọng tâm, đặc trưng về kiểu bài.
- Phần 2: Thực hành viết văn bản. Phần này gồm các kiểu bài đa dạng, có tính thực tiễn cao, gợi ý để học sinh xác định yêu cầu của đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài và kiểm tra bài viết.
- Phần 3: Bài viết tham khảo. Phần này lựa chọn, giới thiệu những bài viết chất lượng để các em tham khảo.

 TIẾNG VIỆT 10: MẠCH KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT 10 - THỰC HÀNH VIẾT VĂN BẢN