TIẾNG VIỆT 3 - MẠCH KIẾN THỨC

Hết hàng

Mô tả

TÁC GIẢ: TS. Đào Duy Tùng

NĂM XB: 2023

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

Mạch kiến thức tiếng Việt 3 được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), gồm 4 quyển:

  • Mạch kiến thức tiếng Việt 3: Chính tả
  • Mạch kiến thức tiếng Việt 3: Từ
  • Mạch kiến thức tiếng Việt 3: Câu
  • Mạch kiến thức tiếng Việt 3: Văn bản

Ở ba quyển đầu, mỗi quyển gồm hai phần là bài tập và gợi ý đáp án. 

Phần bài tập được thiết kế theo nội dung bài học, gồm các dạng bài tập khác nhau, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Qua đó, sách giúp học sinh hệ thống được kiến thức căn bản và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt. 

Phần gợi ý đáp án giúp các em đánh giá lại bài làm của mình. Phần này cũng hữu ích cho quý phụ huynh hướng dẫn các em học ở nhà. 

Quyển Mạch kiến thức tiếng Việt 3: Từ giới thiệu một số đoạn văn tham khảo kèm những câu hỏi gợi ý để các em hiểu hơn về đoạn văn và cách viết đoạn văn. Qua đó, các em thực hành viết theo đề bài gợi ý. Quyển này không có phần gợi ý đáp án, vì mục đích là hình thành kĩ năng viết, phát triển năng lực tạo lập văn bản, không gò ép các em vào bài văn mẫu có sẵn.

 TIẾNG VIỆT 3 - MẠCH KIẾN THỨC