Tiêu bản tế bào động vật(20 loại tiêu bản/hộp)

Mô tả

* Tiêu chuẩn kĩ thuật:

- Kích thước lam kính: 25,4 x 76,2 mm. Độ dày: 1,0 mm.

- Có dán nhãn tên tiếng Việt trên mỗi tiêu bản.

- Các tiêu bản có thể quan sát được màng tế bào, tế bào chất, nhân tế bào.

- Tiêu bản tế bào động vật được bảo quản trong hộp nhựa chuyên dụng.

- Tiêu bản tế bào động vật gồm 20 tiêu bản của 20 loại tế bào khác nhau của động vật đơn bào và động vật đa bào, đai diện cho mô của các hệ cơ quan như: Hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ sinh dục và mô liên kết (mô cơ vân, mô cơ trơn, mô sụn, mô máu) đựng trong hộp nhựa chuyên dụng.

*Tiêu bản tế bào động vật (20 loại tiêu bản/hộp) 
- Mô tả: tiêu bản tế bào động vật gồm các tiêu bản quan sát được nhân, tế bào chất, màng tế bào của động vật:
1. Tiêu bản tế bào Trùng giày; 
2. Tiêu bản Thủy tức; 
3. Tiêu bản Rận nước; 
4. Tiêu bản tim chuột cắt dọc; 
5. Tiêu bản tế bào máu ếch; 
6. Tiêu bản tế bào máu gà; 
7. Tiêu bản tế bào máu thỏ; 
8. Tiêu bản tế bào máu người; 
9. Tiêu bản ruột non cắt ngang; 

Sản phẩm liên quan

 Access Point  Access Point
Liên hệ

Access Point

Liên hệ

 Acid acetic 45%  Acid acetic 45%
Liên hệ
 Áo choàng  Áo choàng
Liên hệ

Áo choàng

Liên hệ

 Atlat địa lí Việt Nam  Atlat địa lí Việt Nam
Liên hệ
 Bàn cờ, quân cờ  Bàn cờ, quân cờ
Liên hệ
 Bàn và quân cờ treo tường  Bàn và quân cờ treo tường
Liên hệ
 Bàn, lưới bóng bàn  Bàn, lưới bóng bàn
Liên hệ
 Bảng pha màu (Palet) gỗ  Bảng pha màu (Palet) gỗ
Liên hệ
 Bể kính  Bể kính
Liên hệ

Bể kính

Liên hệ

 Tiêu bản tế bào động vật(20 loại tiêu bản/hộp)