TOÁN 1 - Em tìm hiểu về: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

38,000₫

Mô tả

CÔNG TY PHÁT HÀNH: CÔNG TY CP GIÁO DỤC MEKONG

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh là yêu cầu bắt buộc khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, môn Toán là môn chủ đạo phát triển năng lực tính toán cho học sinh. Chương trình môn Toán đã xác định 05 năng lực thành phần của năng lực Toán học, đó là: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán. Vì vậy, sau khi tìm tòi, khám phá và lĩnh hội các kiến thức mới, học sinh cần áp dụng các kiến thức này vào việc thực hiện các bài tập, nhất là các bài tập mang tính thực tiễn, nhằm phát triển năng lực Toán học của bản thân.

Với tinh thần đó, nhóm tác giả mong muốn Bộ sách không chỉ giúp các em học sinh nhận thấy Toán học gần gũi, thú vị và rất cần thiết cho cuộc sống của chính các em, mà còn là phương tiện hữu ích, hỗ trợ phụ huynh trong việc giúp đỡ con em mình rèn luyện các bài tập để phát triển năng lực Toán học. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng Bộ sách sẽ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong việc thiết kế và sử dụng các câu hỏi, bài tập theo các mức độ quy định, giúp giáo viên có thể biên soạn đề kiểm tra định kỳ theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Bộ sách được biên soạn với ba phần cơ bản:

  • Phần 1: Hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của mỗi chủ đề/bài học.
  • Phần 2: Hệ thống các câu hỏi, bài tập, tình huống đã được phân mức từ cơ bản đến nâng cao. Trong đó, bộ sách chú trọng đến các câu hỏi/bài tập/tình huống mang tính thực tiễn.
  • Phần 3: Hướng dẫn thực hiện các câu hỏi, bài tập, tình huống. Phần này chủ yếu viết cho phụ huynh và giáo viên hướng dẫn học sinh học tại nhà.
 TOÁN 1 - Em tìm hiểu về: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100