TRANH ẢNH LỚP 6 - Chủ đề: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT, VỎ TRÁI ĐẤT

Tiêu đề:

Mô tả

- Học sinh nắm được kiến thức cơ bản về các mảng kiến tạo và quy luật phân bố động đất, núi lửa trên thế giới qua: Bản đồ treo tường. Nền lục địa nên có vờn bóng địa hình, nhất là các mạch núi chính (Himalaya, Andes, Rockie, Alps,...). Thể hiện rõ các mảng kiến tạo, hướng dịch chuyển (xô vào nhau, tách xa nhau), các khu vực có động đất, núi lửa, sóng thần. Kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, cán OPP mờ.

- Học sinh hiểu được đặc điểm của địa hình hành tinh qua: Bản đồ treo tường. Nội dung thể hiện rõ yêu cầu của bản đồ hình thể bán cầu Tây. Có bản đồ nhỏ miền Cực Nam. Kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, cán OPP mờ.

 - Học sinh hiểu được đặc điểm của địa hình hành tinh qua: Bản đồ treo tường. Nội dung thể hiện rõ yêu cầu của bản đồ hình thể bán cầu Đông. Có bản đồ nhỏ miền Cực Bắc. Kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, cán OPP mờ.

- 1 tờ/GV, dùng cho Hs lớp 6,7

 
* Sản phẩm theo Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành danh mục tối thiểu lớp 6

Sản phẩm liên quan

 Access Point  Access Point
Liên hệ

Access Point

Liên hệ

 Acid acetic 45%  Acid acetic 45%
Liên hệ
 Áo choàng  Áo choàng
Liên hệ

Áo choàng

Liên hệ

 Atlat địa lí Việt Nam  Atlat địa lí Việt Nam
Liên hệ
 Bàn cờ, quân cờ  Bàn cờ, quân cờ
Liên hệ
 Bàn và quân cờ treo tường  Bàn và quân cờ treo tường
Liên hệ
 Bàn, lưới bóng bàn  Bàn, lưới bóng bàn
Liên hệ
 Bảng pha màu (Palet) gỗ  Bảng pha màu (Palet) gỗ
Liên hệ
 Bể kính  Bể kính
Liên hệ

Bể kính

Liên hệ

 TRANH ẢNH LỚP 6 - Chủ đề: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT, VỎ TRÁI ĐẤT
 TRANH ẢNH LỚP 6 - Chủ đề: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT, VỎ TRÁI ĐẤT
 TRANH ẢNH LỚP 6 - Chủ đề: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT, VỎ TRÁI ĐẤT
 TRANH ẢNH LỚP 6 - Chủ đề: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT, VỎ TRÁI ĐẤT
 TRANH ẢNH LỚP 6 - Chủ đề: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT, VỎ TRÁI ĐẤT