TRANH ẢNH LỚP 2 - Chủ Đề: HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI - GIA ĐÌNH EM

Mô tả

Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân

Một bộ gồm 6 tờ tranh rời minh họa: Ông, bà, bố, mẹ, con trai, con gái.

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).

Sử dụng chung với môn TN-XH, 1 bộ/4 đến 6 HS

* Sản phẩm theo thông tư Số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành danh mục tối thiểu lớp 1 => đối với lớp 1 Theo thông tư Số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành danh mục tối thiểu lớp 1. Theo Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành danh mục tối thiểu lớp 2

Sản phẩm liên quan

 Bàn cờ, quân cờ Bàn cờ, quân cờ
Liên hệ
 Bảng nhóm Bảng nhóm
Liên hệ

Bảng nhóm

Liên hệ

 Bảng pha màu (Palet) gỗ Bảng pha màu (Palet) gỗ
Liên hệ
 Bảng pha màu (Palet) nhựa Bảng pha màu (Palet) nhựa
Liên hệ
 Bảng tên chữ cái tiếng Việt Bảng tên chữ cái tiếng Việt
Liên hệ
 Biển lật số Biển lật số
Liên hệ
 Bộ các video /Clip Bộ các video /Clip
Liên hệ
 Bộ chai và ca 1 lít Bộ chai và ca 1 lít
Liên hệ
 Bộ chữ dạy tập viết Bộ chữ dạy tập viết
Liên hệ
 TRANH ẢNH LỚP 2 - Chủ Đề: HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI - GIA ĐÌNH EM