TRANH ẢNH LỚP 6 - Chủ đề SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ

Mô tả

Bộ tranh thể hiện sự chăm chỉ siêng năng, kiên trì trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.

Bộ tranh gồm 3 tờ; Tranh có kích thước (720x1020)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Minh họa:

- Tranh mô tả rùa và thỏ đang thi chạy.

- Tranh mô tả một người đang siêng năng làm việc, đối nghịch là một người lười nhác nhưng mơ tưởng đến cuộc sống tốt đẹp.

- Hình ảnh Bác Hồ đang ngồi làm việc trên máy chữ hoặc đang viết. Tranh, ảnh có hình ảnh rõ nét, đẹp, màu sắc sinh động; phù hợp vùng, miền và lứa tuổi của học sinh.

1GV/ BỘ

* Sản phẩm theo Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành danh mục tối thiểu lớp 6

Sản phẩm liên quan

 Access Point  Access Point
Liên hệ

Access Point

Liên hệ

 Acid acetic 45%  Acid acetic 45%
Liên hệ
 Áo choàng  Áo choàng
Liên hệ

Áo choàng

Liên hệ

 Atlat địa lí Việt Nam  Atlat địa lí Việt Nam
Liên hệ
 Bàn cờ, quân cờ  Bàn cờ, quân cờ
Liên hệ
 Bàn và quân cờ treo tường  Bàn và quân cờ treo tường
Liên hệ
 Bàn, lưới bóng bàn  Bàn, lưới bóng bàn
Liên hệ
 Bảng pha màu (Palet) gỗ  Bảng pha màu (Palet) gỗ
Liên hệ
 Bể kính  Bể kính
Liên hệ

Bể kính

Liên hệ

 TRANH ẢNH LỚP 6 - Chủ đề SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ
 TRANH ẢNH LỚP 6 - Chủ đề SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ