TỦ RACK 15U-D800

Mô tả

Tủ Rack 15U-D800

Hãng sản xuất: HDRACK

Mã hiệu: HDR15U800

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Năm sản xuất: 2021

Tủ chứa toàn bộ thiết bị cho toàn bộ lớp học

* Sản phẩm được sản xuất và lắp đặt theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông,
Lựa chọn 1 Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 TỦ RACK 15U-D800