VẬT LÍ 10: BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Hết hàng

Mô tả

TÁC GIẢ: TS. Phan Thị Kim Loan, ThS. Trần Văn Anh Thư

NĂM XB: 2023

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

- Quyển sách “ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬT LÍ 10” được phụ trách bởi tác giả ThS. Trần Văn Anh Thư và TS. Phan Thị Kim Loan. Hệ thống bài tập được xây dựng bám sát vào yêu cầu cần đạt chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí 2018.

- Trong tác phẩm trên chúng tôi xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực trên 5 nội dung sau:

  1. Động học

  2. Động lực học

  3. Động lượng – công, công suất – năng lượng

  4. Chuyển động tròn

  5. Biến dạng vật rắn

Mỗi nội dung như vậy có các phần: tóm tắt kiến thức, phương pháp giải, bài tập minh họa, bài tập về nhà tự luận và trắc nghiệm.

Sản phẩm liên quan

 VẬT LÍ 10: BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC