VẬT LÍ 10: NÂNG CAO KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ

Hết hàng

Mô tả

TÁC GIẢ: TS. Phan Thị Kim Loan, ThS. Trần Văn Anh Thư, Ths. Nguyễn Thị Thảo Sương

NĂM XB: 2023

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

Cấu trúc của mỗi chương:

 - Phần 1: Tóm tắt lí thuyết trọng tâm và công thức quan trọng. 

- Phần 2: Bài tập tự luận có lời giải. 

- Phần 3: Bài tập trắc nghiệm có lời giải.

Sản phẩm liên quan

 VẬT LÍ 10: NÂNG CAO KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ