XE ĐẨY PHÒNG THÍ NGHIỆM (INOX) 201

Mô tả

- Kích thước 0,46 x 0,6 x 0,8m. Inox tròn 22mm, 9,6mm và Inox tấm dày 0,5mm, xe đẩy có 3 ngăn cố định. Liên kết bằng mối hàn khí Argon di chuyển bằng 4 bánh xe.

 XE ĐẨY PHÒNG THÍ NGHIỆM (INOX) 201