PHÒNG HỘI TRƯỜNG

 Bàn hội trường 4 chỗ  Bàn hội trường 4 chỗ
Liên hệ
 Bục để tượng bác  Bục để tượng bác
Liên hệ
 Bục phát biểu  Bục phát biểu
Liên hệ
 Ghế làm việc  Ghế làm việc
Liên hệ