PHÒNG BỘ MÔN

 BẢNG TÍNH TAN - BẰNG SIMILI BẢNG TÍNH TAN - BẰNG SIMILI
Liên hệ
 BIẾN THẾ NGUỒN BIẾN THẾ NGUỒN
Liên hệ
 BỘ DỤNG CỤ HÓA LỚP 8 (HỌC SINH) BỘ DỤNG CỤ HÓA LỚP 8 (HỌC SINH)
Liên hệ
 BỘ PHẦN MỀM LET'S TALK ENGHLISH BỘ PHẦN MỀM LET'S TALK ENGHLISH
Liên hệ
 GHẾ THÍ NGHIỆM GHẾ THÍ NGHIỆM
Liên hệ
 GHẾ XẾP CHO HỌC SINH GHẾ XẾP CHO HỌC SINH
Liên hệ
 HỆ THỐNG MẠNG LAN, ĐIỆN HỆ THỐNG MẠNG LAN, ĐIỆN
Liên hệ
 KỆ TREO PHÒNG PHÒNG CHUẨN BỊ KỆ TREO PHÒNG PHÒNG CHUẨN BỊ
Liên hệ
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM HÓA THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM HÓA
4,200,000₫
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM LÝ THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM LÝ
Liên hệ
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM SINH THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM SINH
Liên hệ
 THIẾT BỊ THỰC HÀNH HÓA THIẾT BỊ THỰC HÀNH HÓA
7,449,000₫
 THIẾT BỊ THỰC HÀNH SINH THIẾT BỊ THỰC HÀNH SINH
1,768,000₫
 TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
Liên hệ
 TỦ ĐỰNG KÍNH HIỂN VI TỦ ĐỰNG KÍNH HIỂN VI
Liên hệ
 TỦ ĐỰNG MÔ HÌNH TỦ ĐỰNG MÔ HÌNH
Liên hệ
 TỦ PHÒNG BỘ MÔN TỦ PHÒNG BỘ MÔN
Liên hệ
 TỦ RACK 15U-D800 TỦ RACK 15U-D800
Liên hệ
 TỦ THUỐC YÊ TẾ TREO TƯỜNG TỦ THUỐC YÊ TẾ TREO TƯỜNG
Liên hệ
 XE ĐẨY PHÒNG THÍ NGHIỆM (INOX) 201 XE ĐẨY PHÒNG THÍ NGHIỆM (INOX) 201
Liên hệ