THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM SINH

Tiêu đề:

Mô tả

DANH MỤC
THIẾT BỊ

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

ĐVT

Tiêu bản thực vật 

_ Gồm 10 loại mẫu vật Màu, lát cắt mỏng, rõ ràng.

Hộp

Tiêu bản nhân thể

_ Gồm 7 loại mẫu tiêu bản, lát cắt mỏng, rõ ràng.

Hộp

M.H cấu trúc không gian ADN

_ Đường kính vòng xoắn 100 mm, chiều cao vòng xoắn  170 mm, được gắn trên đế màu đen. Kích thước A,G bằng nhau T,X nhỏ bằng nhau (A màu trắng, G màu đỏ, T màu xanh dương và X màu vàng). Chiều ngang chi tiết 15 mm, dày 3 mm. các chi tiết được làm bằng nhựa APS, màu sắc đẹp. Khi lắp xong phải chắc chắn và đồng tâm.

Hộp

Đồng kim loại tính xác suất

Bằng kim lọai đồng nhất, đường kính 35mm, dày 2 mm. Khắc hai mặt (S) và (N) rõ ràng.

Hộp

Kính hiển vi dùng cho GV XSP - 15 B

_ Gồm 3 cặp thị kính: 10x, 6,3x và 16x.
_ 4 vật kính: 4x, 10x, 40x, 100x có nguồn sáng Halozen 12v-20W.
_ Độ phóng đại 1.600 lần.

Cái

Camera dùng cho kính hiển vi của GV

_ Sử dụng hiệu điện thế 220V-50Hz, có Adaptor kèm theo.
_ Sủ dụng cho Kính hiển vi  dùng cho GV

Cái

Kính hiển vi dùng cho HS XSP- 35

_ Gồm 3 vật kính: 10x, 40x và100x, 2 thị kính đơn 10x và 16x.
_ Nguồn sáng Halozen 12v-20W.(dùng đèn).
_ Độ phóng đại 1600 lần.

Cái

 
* Sản phẩmTheo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM SINH
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM SINH
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM SINH
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM SINH
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM SINH