BÀN LỤC GIÁC HỌC SINH - Chuyên dụng Phòng Ngoại ngữ, Tin học

SKU:BGHS002

Mô tả

Mặt bàn và vách ngăn các cạnh bằng ván cao su ghép thanh.
Chân bàn bằng sắt 3x6, sơn đẹp mài sáng, liên kết bằng mối hàn, tiếp xúc đất bằng đế nhựa.

Sản phẩm liên quan

 BÀN LỤC GIÁC HỌC SINH - Chuyên dụng Phòng Ngoại ngữ, Tin học