Hệ thống & Lĩnh vực hoạt động

Hệ thống chúng tôi là đơn vị chuyên: 

► Gia công, sản xuất nội thất học đường (bàn ghế, bảng từ, tủ kệ,…);

► Sản xuất thiết bị dạy học tối thiểu các cấp từ Mầm non đến Trung học phổ thông theo chương trình mới;

► Khảo sát và tư vấn dự toán các Phòng bộ môn Lý, Hoá, Sinh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Phòng Lab, Phòng Y tế, Thư viện, Bếp ăn bán trú, … cho các trường lên chuẩn Quốc Gia theo các cấp độ;

► Tổ chức bản thảo, In ấn, phát hành sách tham khảo, sách chuyên đề, truyện đọc, ấn phẩm học đường...

► Thực hiện số hóa, chuyển đổi số. Hỗ trợ tư vấn phân tích và thực hiện các ứng dụng công nghệ.

Các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi luôn đảm bảo theo các thông tư:

 • Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường Tiểu học, trường Trung học Cơ sở, trường Trung học Phổ thông.

 • Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT Ban hành về Danh mục dạy học tối thiểu lớp 1;

 • Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT Ban hành về Danh mục dạy học tối thiểu lớp 2;

 • Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT Ban hành về Danh mục dạy học tối thiểu lớp 6;

 • Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT Ban hành về Danh mục dạy học tối thiểu cấp Tiểu học;

 • Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT Ban hành về Danh mục dạy học tối thiểu cấp THCS;

 • Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT Ban hành về Danh mục dạy học tối thiểu cấp THPT.

 • Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Thông tư về Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục Mầm non.

 • Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

 • Luật xuất bản số 19/2012/QH13Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản.

Các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi luôn đảm bảo các tiểu chuẩn:

 • Về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 

 • Về Hệ Thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

 • Về Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho lĩnh vực ISO 45001:2018

 • Chứng nhận sản phẩm Gỗ ghép thanh bằng keo phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 8575:2010.

Hệ thống của chúng tôi đã có mặt trên 4 vùng miền và Tư vấn, cung cấp sản phẩm trên phạm vi toàn quốc:

 

Chúng tôi luôn sẵn sàng và rất mong được hợp tác cùng Quý khách vào việc góp phần Phát Triển Sự Nghiệp Giáo Dục – Đào Tạo nước nhà.