PBM HOÁ

 BẢNG TÍNH TAN - BẰNG SIMILI BẢNG TÍNH TAN - BẰNG SIMILI
Liên hệ
 BIẾN THẾ NGUỒN BIẾN THẾ NGUỒN
Liên hệ
 BỘ DỤNG CỤ HÓA LỚP 8 (HỌC SINH) BỘ DỤNG CỤ HÓA LỚP 8 (HỌC SINH)
Liên hệ
 GHẾ THÍ NGHIỆM GHẾ THÍ NGHIỆM
Liên hệ
 KỆ TREO PHÒNG PHÒNG CHUẨN BỊ KỆ TREO PHÒNG PHÒNG CHUẨN BỊ
Liên hệ
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM HÓA THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM HÓA
4,200,000₫
 THIẾT BỊ THỰC HÀNH HÓA THIẾT BỊ THỰC HÀNH HÓA
7,449,000₫
 TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
Liên hệ
 TỦ ĐỰNG KÍNH HIỂN VI TỦ ĐỰNG KÍNH HIỂN VI
Liên hệ
 TỦ ĐỰNG MÔ HÌNH TỦ ĐỰNG MÔ HÌNH
Liên hệ
 TỦ PHÒNG BỘ MÔN TỦ PHÒNG BỘ MÔN
Liên hệ
 TỦ THUỐC YÊ TẾ TREO TƯỜNG TỦ THUỐC YÊ TẾ TREO TƯỜNG
Liên hệ
 XE ĐẨY PHÒNG THÍ NGHIỆM (INOX) 201 XE ĐẨY PHÒNG THÍ NGHIỆM (INOX) 201
Liên hệ