TỦ THUỐC YÊ TẾ TREO TƯỜNG

Mô tả

- Kích thước 0,4 x 0,35 x 0,2m.

- Bằng khung nhôm, kính dày 5mm

 TỦ THUỐC YÊ TẾ TREO TƯỜNG