PBM LÝ

 BIẾN THẾ NGUỒN  BIẾN THẾ NGUỒN
Liên hệ
 GHẾ THÍ NGHIỆM  GHẾ THÍ NGHIỆM
Liên hệ
 KỆ TREO PHÒNG PHÒNG CHUẨN BỊ  KỆ TREO PHÒNG PHÒNG CHUẨN BỊ
Liên hệ
 THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM LÝ  THIẾT BỊ DÙNG CHUNG PBM LÝ
Liên hệ
 TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM  TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
Liên hệ
 TỦ ĐỰNG KÍNH HIỂN VI  TỦ ĐỰNG KÍNH HIỂN VI
Liên hệ
 TỦ ĐỰNG MÔ HÌNH  TỦ ĐỰNG MÔ HÌNH
Liên hệ
 TỦ PHÒNG BỘ MÔN  TỦ PHÒNG BỘ MÔN
Liên hệ
 TỦ THUỐC YÊ TẾ TREO TƯỜNG  TỦ THUỐC YÊ TẾ TREO TƯỜNG
Liên hệ
 XE ĐẨY PHÒNG THÍ NGHIỆM (INOX) 201  XE ĐẨY PHÒNG THÍ NGHIỆM (INOX) 201
Liên hệ