HỆ THỐNG MẠNG LAN, ĐIỆN

Mô tả

Hệ thống mạng LAN, điện cho phòng 40HS

- Switch + router + vật tư, lắp đặt, mạng điện, nhân công đến từng vị trí

- Đảm bảo kết nối mạng cho phòng học 40 máy kết nối cùng lúc

* Sản phẩm được sản xuất và lắp đặt theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông,
Lựa chọn 1 Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 HỆ THỐNG MẠNG LAN, ĐIỆN