Bồi dưỡng và nâng cao Khoa học Tự nhiên 6: CÁC PHÉP ĐO. LỰC TRONG ĐỜI SỐNG (Tập 1)

SKU:STK141
65,000₫

Mô tả

Tác giả:  Thạc sĩ Nguyễn Minh Tình -Thạc sĩ Huỳnh Thanh Tâm

Năm XB: 2021

NXB: NXB Thanh Niên
 Bồi dưỡng và nâng cao Khoa học Tự nhiên 6: CÁC PHÉP ĐO. LỰC TRONG ĐỜI SỐNG (Tập 1)