ĐỊA LÝ 6 - Chủ đề: TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI

68,000₫

Mô tả

CÔNG TY PHÁT HÀNH: CÔNG TY CP GIÁO DỤC MEKONG

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh là yêu cầu bắt buộc khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, chương trình Tự nhiên và Xã hội xác định ba thành phần năng lực cần phát triển cho học sinh gồm: Nhận thức khoa học, Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học. Vì vậy, sau khi tìm tòi, khám phá và lĩnh hội các kiến thức mới, học sinh cần áp dụng các kiến thức này vào việc thực hiện các bài tập, nhất là các bài tập mang tính thực tiễn.

Với tinh thần trên, tác giả mong muốn bộ sách là công cụ để các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức, luyện tập lý thuyết và thực hành thông qua các bài tập cơ bản và nâng cao. Việc sử dụng sách lĩnh tri thức. 

Bộ STK lớp 6 giúp có thêm kiến thức, rèn luyện được các kỹ năng tư duy, phân tích thông qua các bài tập thực hành, các đề bài thú vị được đưa ra. Nội dung phù hợp với nhu cầu của giáo viên và học sinh. Đặc biệt bộ sách được hệ thống kiến thức rõ ràng, vừa tiếp cận được kiến thức mới nhưng vẫn không quên những kiến thức đã học thông qua việc xem và luyện tập thường xuyên. 

 ĐỊA LÝ 6 - Chủ đề: TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI