Micro mở rộng dùng cho các sản phẩm S330/S500/AVS200

Mô tả

- Bán kính thu âm 6m/ 2 cổng RJ9 mở rộng/ 2x dây micro mở rộng dài 2.5m
- Dùng cho S330/S500/AVS200

Sản phẩm liên quan

 AVS200  AVS200
Liên hệ

AVS200

Liên hệ

 Camera AHY200  Camera AHY200
Liên hệ

Camera AHY200

Liên hệ

 Camera CV410Pro  Camera CV410Pro
Liên hệ
 Camera CV800  Camera CV800
Liên hệ

Camera CV800

Liên hệ

 Camera vật thể IQView: E3511  Camera vật thể IQView: E3511
Liên hệ
 IQPodium  IQPodium
Liên hệ

IQPodium

Liên hệ

 IQSmartpen  IQSmartpen
Liên hệ

IQSmartpen

Liên hệ

 Micro mở rộng dùng cho các sản phẩm S330/S500/AVS200