TOÁN 2- Em trải nghiệm về: CÁC HÌNH PHẲNG VÀ HÌNH KHỐI ĐƠN GIẢN

SKU:STK043
44,000₫

Mô tả

TÁC GIẢ: Tiến sĩ Huỳnh Thái Lộc- Tiến sĩ Lê Văn Nhương- Đoàn Thị Tuyết Ngân

NĂM XB: 2021

NXB: NXB Thanh Niên

Dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh là yêu cầu bắt buộc khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

 TOÁN 2- Em trải nghiệm về: CÁC HÌNH  PHẲNG VÀ HÌNH KHỐI ĐƠN GIẢN