Trống lục lạc

Mô tả

Trống lục lạc (Tambourine) là sản phẩm thiết bị dạy học tối thiểu môn Âm nhạc 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được  sản xuất theo Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT về danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mô tả: Gồm 3 phần chính: head (mặt trống) có đường kính 200mm, shell (bộ khung) và jingles (vòng lắc), theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Mặt trống bằng meca được dán hoặc đóng vào khung bằng gỗ. Phần khung sẽ có các lỗ khuyết để chắc vòng lắc kim loại hoặc những chỗ không có vòng lắc sẽ dùng để cầm trống.

Sử dụng: Học sinh thực hành môn Âm nhạc.

Sản phẩm liên quan

 Access Point  Access Point
Liên hệ

Access Point

Liên hệ

 Acid acetic 45%  Acid acetic 45%
Liên hệ
 Áo choàng  Áo choàng
Liên hệ

Áo choàng

Liên hệ

 Atlat địa lí Việt Nam  Atlat địa lí Việt Nam
Liên hệ
 Bàn cờ, quân cờ  Bàn cờ, quân cờ
Liên hệ
 Bàn và quân cờ treo tường  Bàn và quân cờ treo tường
Liên hệ
 Bàn, lưới bóng bàn  Bàn, lưới bóng bàn
Liên hệ
 Bảng pha màu (Palet) gỗ  Bảng pha màu (Palet) gỗ
Liên hệ
 Bể kính  Bể kính
Liên hệ

Bể kính

Liên hệ

 Trống lục lạc