Bộ tranh Hệ cơ

Mô tả

01 tranh câm về hệ cơ người. Kích Thước: (790x540)mm
07 thẻ cài tranh ghi tên các nhóm cơ chính.Kích Thước:  (30x80)mm

Sản phẩm liên quan

 Ghế làm việc  Ghế làm việc
Liên hệ
 Bàn hội trường 4 chỗ  Bàn hội trường 4 chỗ
Liên hệ
 Bục phát biểu  Bục phát biểu
Liên hệ
 Bục để tượng bác  Bục để tượng bác
Liên hệ
 Xích đu ngoài trời  Xích đu ngoài trời
Liên hệ
 Xích đu 2 chổ  Xích đu 2 chổ
Liên hệ
 Xích đu 1 đơn 1 đôi  Xích đu 1 đơn 1 đôi
Liên hệ
 Khung thành  Khung thành
Liên hệ

Khung thành

Liên hệ

 Bộ tranh Hệ cơ