Bộ tranh minh họa cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong tập luyện

Mô tả

Bộ tranh mô tả cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong tập luyện:
+ 01 tờ minh họa trang phục tập luyện TDTT: quần, áo, mũ, giày, tất;
+ 01 tờ minh họa thực hiện vệ sinh sân tập, dụng cụ tập luyện (trước và sau tập luyện);
+ 01 tờ minh họa thực hiện vệ sinh cá nhân sau tập luyện (rửa tay, chân; tắm rửa ...).
 

Sản phẩm liên quan

 Bàn cờ, quân cờ  Bàn cờ, quân cờ
Liên hệ
 Bảng nhóm  Bảng nhóm
Liên hệ

Bảng nhóm

Liên hệ

 Bảng pha màu (Palet) gỗ  Bảng pha màu (Palet) gỗ
Liên hệ
 Bảng pha màu (Palet) nhựa  Bảng pha màu (Palet) nhựa
Liên hệ
 Bảng tên chữ cái tiếng Việt  Bảng tên chữ cái tiếng Việt
Liên hệ
 Biển lật số  Biển lật số
Liên hệ
 Bộ các video /Clip  Bộ các video /Clip
Liên hệ
 Bộ chai và ca 1 lít  Bộ chai và ca 1 lít
Liên hệ
 Bộ chữ dạy tập viết  Bộ chữ dạy tập viết
Liên hệ
 Bộ tranh minh họa cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong tập luyện
 Bộ tranh minh họa cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong tập luyện
 Bộ tranh minh họa cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong tập luyện