KHTN 7: CẢM ỨNG, SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ SINH SẢN Ở SINH VẬT VÀ ỨNG DỤNG

Hết hàng

Mô tả

TÁC GIẢ: Đinh Minh Quang (Chủ biên), Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kiều TIên, Nguyễn Hữu Đức Tôn, Nguyễn Thị Kiều Quyên, Lê Thị Hiền, Phạm Bảo Quốc.

NĂM XB: 2023

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ban hành dựa trên việcchuyển đổi mục đích giáo dục từ dạy học tiếp cận nội dung sang dạy học tiếp cận năng lực học sinh, giúp học sinh làm chủ kiến thức, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống, nhờ đó có được cuộc sống ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. Từ năm học 2021 - 2022, học sinh lớp 7 chính thức học sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Quyển sách “Cảm Ứng, Sinh Trưởng, Phát Triển Và Sinh Sản Ở Sinh Vật Và Ứng Dụng” được sắp xếp theo các chủ đề. Mỗi chủ đề kiến thức được các tác giả thiết kế theo cấu trúc như sau:
1. Tìm hiểu khoa học và đời sống: Những mẩu chuyện được thiết kế từ những thông tin khoa học, thời sự, hiện đại và thực tiễn.
2. Câu hỏi, bài tập: Được xây dựng bám vào yêu cầu cần đạt của chương trình môn học và được tổ chức theo dạng câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận giúp cho học sinh củng cố, hệ thống lại kiến thức, rèn luyện kĩ năng của bài học và sử dụng kiến thức, kĩ năng đãn học để giải quyết tình huống trong thực tiễn.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

 KHTN 7: CẢM ỨNG, SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ SINH SẢN Ở SINH VẬT VÀ ỨNG DỤNG