KHTN 7: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT VÀ ỨNG DỤNG

Hết hàng

Mô tả

TÁC GIẢ: Đinh Minh Quang (Chủ biên), Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kiều TIên, Nguyễn Hữu Đức Tôn, Nguyễn Thị Kiều Quyên, Lê Thị Hiền, Phạm Bảo Quốc.

NĂM XB: 2023

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

Quyển sách “Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinhNvật và ứng dụng” được sắp xếp theo các chủ đề. Mỗi chủ đề kiến thức được các tác giả thiết kế theo cấu trúc như sau:
1. Tìm hiểu khoa học và đời sống: Những mẩu chuyện được thiết kế từ những thông tin khoa học, thời sự, hiện đại và thực tiễn.

2. Câu hỏi, bài tập: Được xây dựng bám vào yêu cầu cần đạt của chương trình môn học và được tổ chức theo dạng câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận giúp cho học sinh củng cố, hệ thống lại kiến thức, rèn luyện kĩ năng của bài học và sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống trong thực tiễn.

 KHTN 7: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT VÀ ỨNG DỤNG