TIẾNG VIỆT 3: CHỦ ĐỀ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN

Hết hàng

Mô tả

TÁC GIẢ: Lê Ngọc Hoá, Võ Thị Như Quỳnh

NĂM XB: 2023

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

Dạy học theo hướng phát triển năng lực là một yêu cầu trọng tâm khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Môn Tiếng Việt là môn học quan trọng hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh ở tất cả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ căn bản: đọc đúng, trôi chảy văn bản; hiểu được nội dung, thông tin chính của  văn bản; liên hệ, so sánh ngoài văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp; viết được một số câu, đoạn, bài văn ngắn; phát biểu rõ ràng, nghe hiểu ý kiến người nói. Bài tập rèn năng lực ngôn ngữ tập trung theo kĩ năng, chủ đề bài học và mang tính thực tiễn cao là một trong những cách rèn luyện hiệu quả giúp học sinh từng bước hình thành năng lực ngôn ngữ của bản thân.
Xuất phát từ quan điểm và cách tiếp cận vấn đề theo hướng trên, nhóm tác giả gồm: Lê Ngọc Hoá, Võ Thị Như Quỳnh đã biên soạn bộ sách này với hệ thống các câu hỏi, bài tập, tình huống đã được phân theo mức độ nhận thức: mức 1, mức 2, mức 3.

 TIẾNG VIỆT 3: CHỦ ĐỀ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN